Category Archives: ปั๊มลมเก็บเสียง

ปั๊มลมเก็บเสียงข้อมูลประโยชน์

ปั๊มลมเก็บเสียงโดยพื้นฐานแล้วเป็นเครื่องอัดอากาศที่ดักจับอากาศและเพิ่มปริมาณอากาศในพื้นที่หนึ่งๆ ที่ความดันบรรยากาศ และส่งอากาศที่ความดันสูงกว่า โดยการหดตัวของอากาศภายใน ความดันอากาศจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสร้างพลังงานที่เป็นประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรม การผลิต การพาณิชย์ หรือวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล ปั๊มลมเก็บเสียงมีความสำคัญมากกว่าการสูบลมยางเพียงอย่างเดียว 

ปั๊มลมเก็บเสียงที่ปรับเปลี่ยนได้เหล่านี้

ยังสามารถให้พลังงานแก่ปืนยิงตะปู ปืนฉีด และเครื่องมือและเครื่องจักรอื่นๆ อีกมากมาย การทำงานของเครื่องเหล่านี้เปรียบเสมือนปอดของระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณหายใจเข้าลึก ๆ เพื่อเป่าเทียนในวันเกิดของคุณ คุณกำลังเพิ่มความกดอากาศในปอดของคุณ ในทำนองเดียวกัน ปั๊มลมเก็บเสียงใช้แรงของอากาศในการผลิตพลังงานสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้เป็นประเภทของปั๊มลมเก็บเสียง

ปั๊มลมเก็บเสียงแบบลูกสูบ คอมเพรสเซอร์ประเภทนี้มีแท็งค์ในตัวซึ่งเก็บอากาศอัดไว้ มอเตอร์จะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันในถังเกินระดับที่ตั้งไว้ เมื่อใช้อากาศจากถังนั้นจนหมด แรงดันภายในจะลดลงและมอเตอร์จะเริ่มสร้างแรงดันใหม่อีกครั้ง การตั้งค่าความดันที่ระบุสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน ปั๊มลมเก็บเสียงแบบลูกสูบประเภทนี้มีลูกสูบเพียงตัวเดียวที่บีบอัดและปล่อยอากาศไปยังถังเก็บในตัว โดยปกติแล้ว ปั๊มลมเก็บเสียงแบบขั้นตอนเดียวจะถูกใช้โดยผู้ใช้ตามบ้านที่มีระดับแรงดันสูงสุด 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

โดยหลักแล้วหมายถึงปั๊มลมเก็บเสียงสำหรับงานเบา

ซึ่งแตกต่างจากปั๊มลมเก็บเสียงแบบขั้นตอนเดียว ปั๊มลมเก็บเสียงดังกล่าวประกอบด้วยลูกสูบสองตัวที่บีบอัดและปล่อยอากาศไปยังถังเก็บ ลูกสูบตัวที่หนึ่งอัดอากาศและส่งต่อไปยังลูกสูบตัวที่สองผ่านเช็ควาล์ว และลูกสูบตัวที่สองจะอัดอากาศให้แรงยิ่งขึ้นและส่งไปยังถังเก็บในที่สุด ปั๊มลมเก็บเสียงขนาดกะทัดรัดเป็นประเภทที่เล็กที่สุดและเบาที่สุด ซึ่งแตกต่างจากคอมเพรสเซอร์ลูกสูบ ปั๊มลมเก็บเสียงเหล่านี้ไม่กักเก็บอากาศเนื่องจากไม่มีถังเก็บในตัวและทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อจ่ายอากาศ ปั๊มลมเก็บเสียงดังกล่าวใช้ในปืนกาวและปืนฉีดขนาดเล็ก

สามารถใช้งานได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับประเภทของสิ่งเหล่านี้ สามารถใช้อัดอากาศเพื่อปรับเปลี่ยนองค์ประกอบทางเคมีระหว่างกระบวนการผลิตปุ๋ย หรือใช้บำรุงรักษาโรงงานอุตสาหกรรมและเครื่องจักร หนึ่งในการใช้งานทั่วไปมากที่สุดคือในกรณีของเครื่องมือต่างๆ เช่น ที่เย็บกระดาษ ปืนฉีดทราย เครื่องขัด ปืนยิงตะปู ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคอมเพรสเซอร์อาจสูงขึ้นอยู่กับประเภทของปั๊มลมเก็บเสียง ราคาที่คุณซื้อเพื่อการซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม แม้ว่าเครื่องจักรเหล่านี้อาจต้องใช้แรงงานคน แต่ส่วนใหญ่สามารถทำงานได้ทั้งไฟฟ้าหรือก๊าซธรรมชาติ